Informace o pojišťovacím zprostředkovateli


Comdata Czech, a.s.
Sídlo: Drahobejlova 36/1073, Praha 9, PSČ 19000
IČO: 26418037

jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel – pojišťovací agent
(dále jen „Pojišťovací agent“)
předkládá v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění tyto informace:

 1. Vykonáváme zprostředkovatelskou činnost pro Colonnade Insurance S.A., organizační složka

  Sídlo: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
  IČO: 04485297
  (dále jen „Poskytovatel“)

  Pojišťovací agent nemá přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Poskytovatele a ani naopak Poskytovatel (popř. osoba, která Poskytovatele ovládá) nemá přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Pojišťovacího agenta.

 2. Kde a jak si můžete ověřit naše oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele

  Jako pojišťovací agent jsme evidováni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou. Registr je veřejně přístupný na webových stránkách České národní banky http://www.cnb.cz/cnb/jerrs. V tomto registru naleznete taky přehled všech pojišťoven, pro které zprostředkováváme pojištění

 3. Kdo nás za zprostředkování pojištění platí

  Vy nám za zprostředkování pojištění neplatíte, za naši činnost jsme odměňováni pouze Poskytovatelem, a to v souladu s podmínkami sjednanými s Poskytovatelem v uzavřené smlouvě.

 4. Jaký je postup v případě stížnosti

  V případě stížnosti na činnost naší společnosti postupujte dle pokynů uvedených zde:
  http://www.comdataczech.cz/sluzby/zprostredkovani-pojisteni/

  K závaznému a nezávislému rozhodování sporů mimosoudní cestou je možné využít příslušného Finančního arbitra České republiky (www.finarbitr.cz), soudní cestou pak příslušný soud České republiky.

 5. Kdo na nás dohlíží

  Jako samostatný zprostředkovatel podléháme dohledu České národní banky (www.cnb.cz).