Reklamační řád společnosti Colonnade

Co se stane, pokud změním rozhodnutí po zakoupení pojištění?

Pokud vám toto pojištění nevyhovuje, sdělte nám to prosím na zakaznik@colonnade.cz do 14 dnů od počátku pojištění nebo od okamžiku, kdy jste obdržel(a) pojistné podmínky, podle toho, co nastane později. V souladu s výše uvedenými podmínkami vám do 30 dnů, od obdržení vašeho e-mailu, vrátíme uhrazené pojistné. Pojistné nelze vrátit v případě, že jste před odstoupením od pojistné smlouvy zahájil(a) cestu nebo jste uplatnil(a) nárok na pojistné plnění.

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy nám prosím zašlete na naši adresu: 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

Můžete využít náš formulář pro odstoupení, který naleznete ke stažení ZDE

Od pojistné smlouvy je dále možné odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem, zejména:

z důvodu poskytnutí klamavého údaje do 3 měsíců, kdy se Pojistník o klamavosti dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět, nejedná-li se o cestovní pojištění s pojistnou dobou kratší než jeden měsíc;

pokud pojistitel porušil povinnost upozornit Pojistníka na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, o nichž věděl nebo musel vědět anebo z důvodu neúplného nebo nepravdivého zodpovězení písemných dotazů Pojistníka týkajících se pojištění.

Mohu zrušit pojištění z jakéhokoliv důvodu a obrdžím peníze zpět?

Ne, můžete však obdržet náhradu, pokud zrušíte vaši cestu i v rámci pojistného krytí, viz všeobecné podmínky. Pojistné krytí je například limitováno u nepředvídatelných událostí jako jsou zranění, onemocnění, vaše smrt nebo smrt vašeho spolucestujícího anebo rodinného příslušníka. Pojistné krytí se nevztahuje na zdravotní stav nebo nemoci, o kterých jste věděl(a) nebo měl(a) vědět před vznikem tohoto pojištění.

Jsou zde nějaké výluky nebo omezení v rámci cestovního pojištění?

Ano. Toto cestovní pojištění nekryje již exitující zdravotní potíže, které nastaly vám nebo vašim spolucestujícím před sjednáním tohoto pojištění a také nezahrnuje pojištění některých rizikových sportů. Přehled všech výluk a omezení naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách.